Galeria

Procesia pogrzebowa
Pogrzeb
Droga na cmentarz
Pogrzeb z wojskowymi
Pogrzeb z honorami
Droga na cmenatarz
Wyjście z kościoła
Wyjście z trumną z kościoła